Nyhet

Kirkerådsmøtet vedtok forrige uke å utsette høringen om en ny kirkeordning. Høringen skulle opprinnelig bli sendt ut i juni, med frist 1. oktober, men må nå vente til neste kirkerådsmøte i september. Det betyr at Kirkemøtet mest sannsynlig ikke vil kunne behandle forslag til ny kirkelov før våren 2020, altså et år etter at Stortinget vedtar Trossamfunnsloven.

– Kirkerådet mener man ikke kan vedta den nye kirkeordningen før vi kjenner Trossamfunnsloven som Stortinget skal vedta våren 2019. Det blir som å vedta en forskrift før man kjenner en lov, sier kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Den nye kirkeordningen skal blant annet klargjøre hvem som skal ha arbeidsgiveransvar i kirken: bispedømmene eller fellesrådene.

For komplisert