Kirkerådsmøtet vedtok forrige uke å utsette høringen om en ny kirkeordning. Høringen skulle opprinnelig bli sendt ut i juni, med frist 1. oktober, men må nå vente til neste kirkerådsmøte i september. Det betyr at Kirkemøtet mest sannsynlig ikke vil kunne behandle forslag til ny kirkelov før våren 2020, altså et år etter at Stortinget vedtar Trossamfunnsloven.