Da Ellen Aasland Reinertsen var på sin første konsultasjon om assistert befruktning, fortalte hun legen at hun var prest. «Betyr det at du bare vil befrukte ett egg?» spurte legen da.