Forskerne peker i sin rapport om barnenattverd på at Den norske kirkes nattverdspraksis ikke samsvarer med det kirken lærer. Kirkens lære fastslår at nattverden er for de døpte. Men det kommer mange udøpte til trosopplæringstiltak og trosopplærerne hverken kan eller vil utelukke de udøpte fra å være med på nattverd, ifølge KIFO-rapporten.