– Vi kan hjelpe til med å manøvrere i trosforestillingsland. Noen ganger er det greit å tro på ting som ikke virker, andre ganger er det ikke så greit, sier Nina Fjeldheim, rektor ved Humanistskolen og medlem i Human-Etisk Forbund (HEF).