– Vi ser mer av en type hard feministisk sekularisme som går ut på at religion er helt illegitim i den offentlige sfæren, sier Line Nyhagen, Associate professor i sosiologi ved Loughborough University i England.