– Vi ønsker å finne ut mer om våre medlemmers forhold og forventning til kirken, slik at vi kan nå bedre ut. Vi håper å utføre slike undersøkelser på jevnlig basis, slik at vi kan holde oss oppdatert om endrede forventinger til hva Den norske kirke skal være, sier Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet.