Ved sitt au pair-senter har den katolske organisasjonen Caritas kontakt med mange au pairer. I fjor fikk senteret 1.800 henvendelser fra au pairer og vertsfamilier. Fungerende leder Kristin Velure Strøm mener at noe av situasjonen for au pairer som trenger å bytte vertsfamilie, kan løses ved at de får rett til å flytte inn og begynne å gjøre oppgaver hos ny vertsfamilie fra det øyeblikket de har levert en elektronisk søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI).