Denne uka ble det varslet at Brunstadstiftelsen, som eier Oslofjord Convention Center (OCC), og OCC er i prosess for å endre eierforholdene. Målet skal være å skille eierskap og drift av OCC fra den ideelle virksomheten, altså tilknytninga til trossamfunnet Brunstad Christian Church.