I forrige uke foreslo Kristelig Folkeparti (KrF) å utvide dagens røykelov. Partiet som for 15 år siden innførte røykeloven, ønsker å forby røyking på offentlige steder der ikke-røykere ikke har noe alternativt sted å oppholde seg.