Fredag vedtok Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) å opprette et eget trossamfunn. I 2009 gjorde Indremisjonsforbundet det samme. Dermed er Normisjon den siste store misjonsorganisasjonen med utbredt forsamlingsvirksomhet som ikke også er trossamfunn.