– Utgangspunktet er at vi ønsker å hjelpe til og rekruttere til kirkelig tjeneste i kirken. Vi er ikke blant de som tror at Gud har forlatt Den norske kirke, og vi ønsker å gjøre en innsats for rekrutteringskrisen, sier Øivind Refvik, styremedlem i Frimodig kirke.