34.000 nordmenn er det analyser frå Universitetet i Bergen (UiB) definerer som «problemspelarar», og 88.000 er «moderate risikospelarar». Blant dei som blir speleavhengige, ser fleire ingen annan utveg enn sjølvdrap: