De kaller seg selv for Den nordiske motstandsbevegelsen, er inspirert av Adolf Hitlers Min Kamp, er uttalte nasjonalsosialister og drømmer om et raserent, totalitært Norden.