Nyheter

De kaller seg selv for Den nordiske motstandsbevegelsen, er inspirert av Adolf Hitlers Min Kamp, er uttalte nasjonalsosialister og drømmer om et raserent, totalitært Norden.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) publiserte tirsdag sin årlige trusselvurdering og nevner for første gang Den nordiske motstandsbevegelsen ved navn. PST er bekymret for den nasjonalsosialistiske gruppens økte aktivitet i Norge: «Grupperingen fremstår med økt offentlig synlighet og en tydeligere ledelse.»

– Vi frykter ikke at grupperingen skal utføre terroraksjoner, men er bekymret over hva enkeltindivider kan finne på å gjøre, sier informasjonssjef i PST, Martin Bernsen til Vårt 
Land.

Arven etter Hitler