– Det er klart kirken har forventinger til hva en prest skal kunne før han eller hun går ut i prestetjenesten. Og det endrer seg i takt med at samfunnet endrer seg, sier generalsekretær i Bispemøtet, Christofer Solbakken.