Først etter statsråd i dag legger regjeringen fram stortingsmeldingen om utviklingspolitikk, men i går presenterte utenriksminister Børge Brende noen utvalgte hovedpunkter.