I år skal alle norske statsborgarar få nasjonalt ID-kort med elektronisk ID, lovar Justisdepartementet. Arbeidet med kortet starta heilt tilbake i 2007, og skulle vore avslutta i 2016. Sidan er sluttføringa av nasjonalt ID-kort, som til dømes kan brukast som reisedokumentasjon i utlandet, blitt utsett fem gonger.