I anledning National Prayer Day, la USAs president Donald Trump i går frem en presidentordre som skal gi trossamfunn en viktigere rolle i den offentlige forvaltningen. Begivenheten var planlagt å finne sted etter Vårt Land gikk i trykken.