Er den beste løsningen å dele ut sekker med ris og annen nødhjelp til fattige mennesker i krise? Eller er det mer fornuftig å gi dem kontanter så de selv kan velge hva de vil bruke pengene på?