– Vi forholder oss til det Aarebrot skriver, og gjør vurderinger av det verket han leverer, ikke av ham som person, sier forlagsredaktør i Lunde forlag, Tom Teien.