Forslaget, som ble skrevet med støtte fra lobbyorganisasjonen AIPAC, foreslår å gjøre støtte for Israelboikott forbudt. Straffen som foreslås er bot på opptil en million dollar, eller fengsel i opptil 20 år.