Konstituert VID-rektor Bård Mæland bekrefter at høyskolen er misfornøyd med formen i innlegget som førseamanuensis Våpenstad har skrevet om det han beskriver som «overklassens omsorgssvikt». Der kobler han næringslivsleder og spaltist Anita Krohn Traaseth og hennes barn til det han mener er omsorgssvikt blant kvinner som prioriterer sin karriere.

– Vi er veldig glad for at ansatte deltar i samfunnsdebatten, og da må man ofte formulere seg friskt og til dels spisst, men i dette tilfellet har formen, tonen og karakteristikkene fått en uttrykksform vi ikke stiller oss bak, sier Mæland.

«Overklassens omsorgssvikt»

Mandag publiserte førsteamanuensis Eystein Våpenstad på VID vitenskapelige høgskole en kronikk på NRK Ytring der han gikk til angrep på det han kalte «Overklassens omsorgssvikt». Det var i sin tur et svar på næringslivslederen Anita Krohn Traaseth, som skrev om kvinners lederambisjoner i Aftenposten lørdag.

Kronikken ble avpublisert etter en del timer, og NRK Ytring har avgjort at en ny versjon av kronikken ikke vil bli publisert.

«Innholdet og tonen i kronikken er så skarp mot enkeltperson at vi har landet på beslutningen om ikke å publisere», står det på deres nettsider.

VID har ikke fått omdømmeproblem

Rektoren tror konsekvensene for innlegget først og fremst vil falle tilbake på Våpenstad selv.

– Jeg tror ikke VID som sådan har fått et omdømmeproblem, men det er heller ikke uproblematisk med ansatte som går ut med kontroversielle uttalelser som er ugreie i formen, sier Mæland.

Datter reagerer kraftig

Våpenstad beskriver oppfordringen om å dele ansvaret for hjem og barn mellom de foresatte og å «la barna gå for lut og kaldt vann av og til» som omsorgssvikt.

Det fikk Anita Krohn Traaseths datter, Hannah (18), til å tenne på alle plugger. I et Facebook-innlegg fredag skriver Hannah Krohn Thrane at «Ikke bare nevner han oss barna. Han beskriver oss. Uten noe som helst grunnlag. Det har han absolutt ingen rett til å gjøre.»

Vårt Land har fått tillatelse til å gjengi noe av hennes innlegg.

Primitiv, psykologisk forsvarsmekanisme

Særlig kritisk er hun til Våpenstads påstander om at «barn er en pyntegjenstand man kan hente frem i finstasen på julekvelden for å skape den «riktige» julestemningen. Resten av året må de klare seg selv,» og at det er en «primitiv, psykologisk forsvarsmekanisme å påstå at barn som må klare seg selv tidlig blir skikkelige, fine folk.»

«På hvilken måte er det faktum at jeg smører min egen matpakke et resultat av omsorgssvikt? Og hvordan i alle dager kan han hevde at dette er mishandling av barn? På hvilket grunnlag gir dette mening?» spør Hannah Krohn Thrane.

Jeg har sagt noe generelt

Våpenstad skriver per e-post til Vårt Land at han ikke har hevdet at Anita Krohn Traaseths barn er utsatt for omsorgssvikt.

«Jeg har sagt noe generelt om hvordan denne type behandling og neglekt av barn kan gå i arv», skriver han i e-posten. Han sier han har sett dette skje mange ganger gjennom 23 år i barne- og ungdomspsykologien.

Våpenstad sier han ikke kan gjøre en faglig vurdering av Traaseths omsorg for sine barn.

«Hvis jeg var konkret bekymret så ville jeg vært forpliktet etter norsk lov til å melde ifra.»

Skadelig å bli nedprioritert

Samtidig hevder han igjen at Traaseth oppfordrer kvinner til å nedprioritere barns behov til fordel for egen karriere.

«Vi vet svært mye i dag om hvor skadelig det kan være for små barn å bli nedprioritert på en måte som går ut over deres basale behov for trygghet, forutsigbarhet og daglig god omsorg. (...) Jeg lurer på hva Traaseth mener er små barns omsorgsbehov, uten at vi begynner å diskutere likestilling.»

Prøver å varsle og blir møtt med angrep

Våpenstad forteller at han opplever kritikken som urettferdig.

«Når en prøver å varsle om bekymring for noe med små barn i dagens samfunn, blir man møtt med massive angrep.»

Han mener diskusjonen umiddelbart dreies bort fra barnas behov til de voksnes rettigheter.

Innlegget til Våpenstad, som er ekspert i klinisk barne- og ungdomspsykologi, ble senere fjernet fra NRKs nettsider. Programredaktør Kyrre Nakkim sier til bransjeavisa Kampanje at teksten ble vurdert som for personrettet, og at han har beklaget til Anita Krohn Traaseth.