Vi får gjerne høre at vi må spare på dusjing, oppvarming og bilkjøring. Vi tenker kanskje ikke like mye på at den største miljøbelastningen kommer mer indirekte, fra å produsere varene vi kjøper. Ifølge en ny analyse står varene for 80 prosent av utslippene fra livene vanlige mennesker lever.