– I lys av hele situasjonen er det naturlig å spørre hvorfor dette ikke er tatt tak i før. For noen av sakene som nå omtales, ligger noen år tilbake i tid, sier Kjetil B. Alstadheim.