Dette er noen av funnene i en større undersøkelse som offentliggjøres i mai: