– Tidligere har religiøsitet i Vesten blitt kanalisert via kirken og folketroen, men disse har gradvis trukket seg tilbake fra samfunnet. Mengden av religiøsitet er likevel den samme og popkulturen er en ny måte å vise og utrykke religion på, sier Jesper Aagaard Petersen, førsteamanuensis ved NTNU og ekspert på alternative religioner i samtiden.