Kulturdepartementets forslag om å endre loven om støtte til tros- og livssynssamfunn har fått slakt i alle høringsinstanser. Likevel sikrer Venstre regjeringen flertall.