– Flere ønsker å høre med og har et behov for å komme til kirken. Bak dette ligger ikke bare det å få en bekreftelse på troen de har, men også at kirken tidligere har vært så meningssterk at de har oppfattet det som om den har vært på høyresiden, sier Trond Bakkevig.