– Vi kan håpe at vi får vite det snart, sier Egil Mogstad, sokneprest i St. Olav domkirke i Trondheim.