– Vi forventer at det vil kreve mer å vedlikeholde kirkene i framtiden. Summen av klimaendringene gjør at kirkene vil få økte påkjenninger, sier avdelingsdirektør i KA, Øystein Dahle.