Nyheter

– Vi forventer at det vil kreve mer å vedlikeholde kirkene i framtiden. Summen av klimaendringene gjør at kirkene vil få økte påkjenninger, sier avdelingsdirektør i KA, Øystein Dahle.

KA – arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomhet, slapp nylig sin kirkebyggrapport. Denne gangen har de sett spesielt på hvordan klimaendringene vil påvirke norske kirker.

Rød sone

Klimaendringene vil føre til hyppigere og kraftigere nedbør. I fjor laget Meteorologisk institutt en rapport der de analyserte hvor det ville være størst fare for råte i trekonstruksjoner og annet treverk.