Verken om eller når er avgjort. Men vurderingen på sentralt hold i KrFs regjeringsapparat er at gjennomslag er innen rekkevidde.