Organisasjonen Menneskeverd, representanter fra Den norske kirke og Kvinnefronten dannet sammen et kritisk lag. I den siste høringen om bioteknologimeldingen kom de med en serie advarsler mot å gjøre lovverket altfor fritt.