Mens resten av kirke-Norge må vente på valgresultatene frem til torsdag, kunne kirkegjengere i Gjerdrum menighet allerede tirsdag morgen finne valgresultatet fra deres valgkrets på menighetens hjemmesider.