– SSB og har spurt om religion i intervjuundersøkelser, men det er vanskelig å måle om folk tror eller ikke. For hva betyr det å tro? Betyr det at du tror på Gud, men ikke på Jesus, for eksempel, eller betyr det at du tror på den kristne trosbekjennelsen?