– Åpen folkekirke er blitt dratt etter hårene av andre og har ikke kommet seg på offensiven. Man har måttet svare for en valgordning eller debatt som folk 
ikke skjønner, sier Tomm Kristiansen, NRK-veteran og medlem i Åpen folkekirke, i Vårt Land tirsdag.