– Han er en smittsom sykdom, infisert med anti-semittisme.