Nedgangen fra resultatet på 5,6 prosent i 2013 til 4,2 prosent ved årets valg, gjør at KrF står foran et stort kutt i den offentlige støtten.