Kulturdepartementet vil utbetale midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner syv måneder tidligere enn vanlig. De ønsker å bidra til at aktiviteten til organisasjonene skal kunne opprettholdes under koronakrisen.

Det gjelder organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver, skriver Kulturdepartementet.

Avhengig av de frivillige

- Vi er avhengige av de frivillige organisasjonenes beredskap og kompetanse når krisen oppstår, og vi legger derfor opp til en så rask utbetaling av tilskudd som mulig, sier kultur og likestillingsminister Abid Raja.

Han mener dette vil bidra til at organisasjonene i større grad kan fortsette aktiviteter og tiltak for å bistå i koronasituasjonen.

Midlertidig forskrift

Kulturdepartementet sier i en pressemelding av de vil utarbeide en midlertidig forskrift for å sikre utbetaling allerede i løpet av mai. Vanligvis er søknadsfristen i september og utbetaling i desember.

Organsisasjoner som ikke fikk tilskudd i fjor, kan søke basert på årsregnskap fra 2018. De som mottok tilskudd fra ordningen i 2019 vil motta tilskudd i 2020 basert på årsregnskap fra 2018, skriver Kulturdepartementet.

LES FLERE SAKER HER:

Røde Kors Våketjeneste er et tilbud for de som ikke har noen andre. – Vi er en tjeneste for de som ikke har noen hos seg. Vi er medmennesker, som skal holde den døende i hånda

Frivillige organisasjoner taper millioner i gaver

• Vårt Lands salmedugnad: Levi Henriksen liker best salmer som også kan være kjærlighetssanger. Selv får han «ikke helt sving» på salmesynginga