– Det er et enormt behov for hjelp. Hver måned får vi kontakt med 30-40 nye mennesker, sier Hilde Langvann, leder for Hjelpekilden, en organisasjon som støtter personer som bryter ut av sekter og trossamfunn.