Trump-administrasjonen har bestemt at mer av deres bistandsmidler skal øremerkes for kristne, jesidier og andre minoriteter på Ninivesletten i det nordlige Irak.