Denne måneden ble bedehuset Seiersteins Misjonshus solgt til den muslimske foreningen Masjid Darussalam. Årsaken var at driftutgiftene ble for høye for de få gjenværende medlemmene av bedehusforeningen, som tilhører Norsk Luthersk Misjonssamband.