– Vi vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 24. Det handler om å harmonisere vårt regelverk med land som Nederland og Storbritannia som tillater abort frem til uke 21 og 24. Det er mange land som går lenger enn Norge, og det er ingen grunn til at vi skal være mer konservative enn disse, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.