Nyheter

– Vi vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 24. Det handler om å harmonisere vårt regelverk med land som Nederland og Storbritannia som tillater abort frem til uke 21 og 24. Det er mange land som går lenger enn Norge, og det er ingen grunn til at vi skal være mer konservative enn disse, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Doble grensen

I torsdagens avis skrev Vårt Land om at AUF på sitt landsmøte i oktober med stor sannsynlighet vil gå inn for å avskaffe abortnemndene og utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker. Nå ønsker Unge Venstre-lederen AUF «velkommen etter»:

Unge Venstre har siden 2014 tatt til orde for å fjerne nemndordningen og å ha fri abort til uke 18. Men i forkant av Unge Venstres landsmøte 26.-28. oktober, vil Hansmark gå enda lenger og doble dagens abortgrense fra 12 til 24 uker. Han har tro på støtte i organisasjonen.