– NLM står langt unna teologien til Bethel Church og pastor Bill Johnson. Men vi har ikke noen grunn til å tro at Leeland står for denne typen karismatikk, sier Hans Kristian Skaar, leder for NLM Ung, til Misjonssambandets eget organ Utsyn.