Utdanningsdirektoratet presenterer resultatene fra undersøkelsen tirsdag. Totalt har 127.000 foreldre over hele landet svart på hvor fornøyde de er med barnehagens tilbud. Blant temaene som tas opp, er barnets trivsel og utvikling, informasjon, ute- og innemiljø, bemanning og forholdet mellom barn og voksne.

Litt bedre i private

På nasjonalt nivå viser undersøkelsen at de private barnehagene i gjennomsnitt kommer litt bedre ut enn de kommunale på alle områder som foreldrene ble spurt om.

Mellom private og kommunale barnehager er utvalgsskjevheten – det vil si at private barnehager deltar i litt større grad enn kommunale barnehager – marginal, og ut fra analyser Utdanningsdirektoratet har gjennomført, er det ingen grunn til å tro at den påvirker resultatene, opplyser departementet.

LES OGSÅ: Ny rapport: Barnehager bør bli bedre på sikkerhet

Mener barna er trygge

– Det er viktig med mangfold i barnehagesektoren, både på størrelse, temaer og profiler og eierskap. Samtidig vet vi at det er gode og dårlige barnehager, både blant de private og blant de kommunale. Derfor er det viktig at barnehagene bruker foreldreundersøkelsen til å diskutere kvalitet, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H).

I undersøkelsen kommer det fram at over 95 prosent av foreldrene mener at barna er trygge på personalet og at de ansatte er engasjerte i barnet. Foreldrene til de yngste er ofte mer fornøyde enn foreldrene til de eldste, og 90 prosent svarer at de er fornøyde med hvordan barnet ble ivaretatt i tilvenningsperioden.

Ikke alt er positivt. En av ti foreldre er misfornøyde med mattilbudet, og på dette punktet er foreldre med barn i private barnehager oftere fornøyde.

LES OGSÅ: Etterlyser mer penger til ideelle barnehager

Bemanning

Nesten hver femte forelder opplever at bemanningen ikke er tilfredsstillende, og litt færre er fornøyde enn tidligere år.

– Vi skal ha en barnehage der det er nok voksne, og der alle barn får den oppfølgingen de trenger. I høst innførte vi en ny bemanningsnorm som gjør det tydeligere hva foreldrene kan forvente for barna sine. Kommuner og andre barnehageeiere må sørge for at normen oppfylles og at foreldre blir trygge på at bemanningen er god nok i hele åpningstiden, sier Sjøberg.

Utdanningsdirektoratets analyser viser at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom foreldrenes rapporterte opplevelse av bemanning og faktisk bemanningssituasjon i barnehagen. Foreldre med barn i barnehager med høy bemanning er ikke nødvendigvis mer fornøyde enn dem som har barn i barnehager med lav bemanning.

LES OGSÅ: Kritisk til at konsern tar over kristne barnehager