– Jeg tror det kan være bra for Den norske kirke å få et antall grupperinger som arbeider mellom valgene, og som stiller lister ut fra en kirkelig og teologisk profil, sier Hans Olof Andrén.