– Basha Musse prøver å frikjenne det sittende styret, og går til angrep på oss som er folkevalgte fordi vi har engasjert oss. Leser man mellom linjene sier han «hold kjeft og lar det som skjer fortsette å skje». Jeg har et ansvar som politiker å si fra når ting er galt. At han angriper oss for det er synd og dumt, sier Abdi Said.