Nyheter

– Mennesker som elsker hverandre, uansett kjønn, skal ha samme rett til vigsel. Vi sosialdemokrater arbeider for at alle prester skal vie alle, også likekjønnede par, sier Löfven til den svenske ukeavisen Kyrkans tidning.

Stasministeren drar paralleller mellom denne saken og reservasjonsrett i abortsaker. Sverige er blant fire av 25 europeiske land som forbyr jordmødre å reservere seg fra å utføre aborter.

– Jobber man som jordmor må man kunne utføre aborter, eller finne noe annet å gjøre. Det samme gjelder prester som ikke vil vie samkjønnede, fortsetter statsministeren.

Löfvens uttalelser har møtt sterk kritikk i Sverige. Partileder i Kristendemokratene, Ebba Busch Thor, reagerer på at statsministeren legger seg opp i presters trosanliggende, og mener det strider mot religionsfriheten. «Statsministeren er ikke prest i kirken!» skriver hun på sin Facebook-profil.