– Mennesker som elsker hverandre, uansett kjønn, skal ha samme rett til vigsel. Vi sosialdemokrater arbeider for at alle prester skal vie alle, også likekjønnede par, sier Löfven til den svenske ukeavisen Kyrkans tidning.