Både tvillingabort og KrFs vetorett ved endringer i bioteknologiloven ble markert i talen statsminister Erna Solberg (H) holdt i Stortinget tirsdag. Tiltredelseserklæringen er basert på Granavolden-plattformen som ble forhandlet fram mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Solberg sa at medisinsk bruk av bioteknologi skal utnyttes til beste for alle, og «med respekt for menneskeverd, menneskerettigheter og personlig integritet – og uten diskriminering på grunnlag av arveanlegg».

Hun sa videre at det skal legges til rette for økt forskning innen gen- og bioteknologi, men varslet – i tråd med den nye regjeringsplattformen – følgende:

– Regjeringen vil ikke fremme endringer i bioteknologiloven, med mindre de fire partiene er enige om dette.

Videre slo hun fast:

– Regjeringen vil fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger, såkalt fosterreduksjon, i svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Utover dette vil regjeringen ikke fremme forslag om endringer i abortloven.