Trossamfunnet «Alt som er» ble stiftet på 90-tallet. Stifter Øyvind Aarvik Solberg sa den gang til Gateavisa at trossamfunnet ble stiftet for å teste systemet og for å slippe verneplikt.