Nord-Irland er den eneste 
regionen i Storbritannia hvor 
likekjønnet ekteskap ikke er lovlig, og hvor det er et totalforbud mot abort bortsett fra hvis morens liv eller helse står i fare. Dette kan nå altså forandre seg på grunn av avgjørelser tatt i det britiske parlamentet.