Pengene skal gå til flyktningarbeid hos de fem organisasjonene som arrangerte konserten: Røde Kors, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp.